Angelo Gerardi

Malíř

Angelo Gerardi

Původem z Lecce, v současné době žije v České republice. Vystudoval umělecké gymnázium v Lecce a následně fakultu architektury v Bari. Vždycky projevoval cit pro estetické hodnoty nacházející se všude v reálném světě, snažíc se o rozpoznání jejich hlubšího smyslu.
Vystavená plátna zobrazují zákoutí italského Salenta, ale také výjevy z České republiky a zachycují osobité a emocionální aspekty rodného kraje i adoptivního domova.
Pro Gerardiho začíná kreativní proces zmáčknutím spouště fotoaparátu, ať již panorama nebo pouhý detail pak mají stejnou hodnotu, jelikož jsou srovnávány na úrovni sentimentální a osobního významu, na které jsou navázány. Na to navazuje umělecký jazyk, oscilující na pomezí lineárnosti a malířskosti. Linie, které vytváří vlastní technikou, načrtávají na některých obrazech obrysy forem a opakují se uvnitř sebe samých, aby pak vytvořily základní děj. Umělecký jazyk se stává nositelem obsahu detailních zobrazení, generátorem tvaru, světla a barev.
Malebné zobrazování přírody i výsledků lidské činnosti, které stimuluje a vzrušuje vědomí a vědění, vyjadřuje Gerardiho touhu po pochopení našeho vztahu ke skutečnosti, historii důvodům, které ovlivnily vývoj a určily formu.
 
 
adresa: Via Fiume 1, Lecce, 731 00
 
telefon: 606208465