Dušan Fencl

Malíř

Přesto, že neměl možnost vzhledem k tehdejším poměrům za totalitního režimu vystudovat výtvarnou školu, svůj neuvěřitelný výtvarný talent rozvíjel sám. Velkým pomocníkem mu při tom byl jeho přítel, učitel, výtvarník a grafik Jiří Anderle, od kterého dostával soukromé hodiny. Spolupracuje s mnoha pražskými i mimopražskými galeriemi. Od roku 1995 vystavoval mimo jiné v Praze, Kolíně, Českém Brodě, Nepomuku, Kostelci nad Černými lesy, Varnsdorfu, Jilemnici, zámeckých galeriích v Horažďovicích a Chanovicích. "Jeho surrealistické obrazy zaujmou neobyčejnou vizí. A dávají nám nahlédnout do skladby pochodu umělcovy duše. Odhalí nám závoj jeho vodopádu témat a vypracovaností kompozice. Proces zrodu je samozřejmě nezbytným aspektem jeho fluida, kde se staví možné nad reálné. Je však naprosto nutné, aby malba, pakliže je důsledkem určitého pocitu, vypadala neobvykle, jako by vycházela z vibrací a etap života dalekých rozborů obrazně členěných se svěžestí vjemu umělcovy stavby s použitím dokonalé znalosti kresby. S lehkostí používá prostor a viditelný záměr je časově geneticky kombinovaný. Svou obrazotvorností nás svádí následovat ho do jeho imaginárních vzpomínek, které se nikdy nestaly."