Eliška Molíková a Hana Klímová

Malíř

Eliška Molíková a Hana Klímová jsou matka s dcerou, které svou tvorbou navazují na rodinnou malířskou tradici sahající do konce devatenáctého století.

Eliška Molíková ráda kreslila už v dětství. Ve výtvarné tvorbě se snaží neustále vzdělávat a zdokonalovat pod vedením lektorek Lucie Pavlokové, Jany Matrasové a akademického malíře Dominika Běhala. Věnuje se hlavně olejomalbě, malbě akrylem a pastelem. Inspirací jsou jí mnozí umělci a umělecké směry.

Naproti tomu její dcera Hana Klímová v sobě objevila výtvarné sklony teprve nedávno.

V tvorbě ji nejvíce oslovila enkaustika – prastará technika malby horkým voskem, který  kombinuje s akrylem.  Horký vosk vždy vytváří překvapivé efekty, je kreativní a inspirující.  . V poslední době se zaměřuje na malování akrylem. Čisté syté barvy nanášené špachtlí na velkou  plochu navozují různé nálady a pocity, tak jak je známe z obrazů impresionistů.