Elizabeth Ida Novotná

Malíř

Facebook
Ve své tvorbě jsem samouk a věřím, že má smysl nepřestat se učit a stále hledat a znovu objevovat čistotu vyjádření a být autentická. Kdysi mi byly velmi blízké ilustrace s kresbou. Díky nim jsem mohla jít za hranice reality a tvořit nové světy příběhů se skrytými významy, symboly i legrácky a vstupovat do světa vlastních i jiných dětí. I skrze kresby nebo ilustrované knihy. V posledních letech opouštím ty pevné linie, hranice a navyklé představy, a to mě vede k abstraktní malbě, která v navzdory tomu, že vypadá jako „pár skvrn“ může v sobě skrývat velikou hloubku emocí, celé příběhy nebo množství myšlenek. Zajímají hlubší souvislosti v nás samých, kdo jsme, čím jsme? Co vše máme v sobě ukryté, jak se to projevuje, jak se dotkneme svého bytí, atd.? Vnímám člověka jako součást větších a přírodních celků, než je racionální představa. Experimentuji s tím, že chyba neexistuje a že vše, co tělo prvotně maluje může být přirozený, moudrý projev a otisk snad vědomí, podvědomí, nevědomí...duše. Kdo ví? Věřím, že malba musí být autentická, opravdová ať už vypadá téměř jakkoli, pak může lépe s někým rezonovat, dotknout se ho a třeba být i inspirací. Moje obrazy jsou v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí (např. v USA, Egypt, Francie, Polsko, Německo,...) www.elizabethidanovotna.cz