Jana Kubiszová

Malíř

Jana Kubiszová

Malířka narozená v Českém Těšíně. Absolventka Fakulty umění na Ostravské univerzitě, magistra v oboru malby. Žije a tvoří v Praze a Českém Těšíně. Věnuje se portrétování, malbě tématických obrazů a velkoplošné nástěnné malbě.

Název výstavy: ATELIÉR

Tel: 739522981

Web: www.janakubiszova.com