Jaromír Vondra

Malíř

Jaromír Vondra se narodil roku 1998 v Praze. V současnosti žije a svou tvorbu rozvíjí v Hostivaři, Praha 10. Svůj vztah k umění začal poprvé cítit již v dětských letech, toto pouto v něm přetrvává dodnes. Vedle malby obrazů působí také jaké spisovatel beletrie a okrajově jako ilustrátor. Zprvu se věnoval spíše ilustracím za použití černého inkoustu. Později jej ale barevné spektrum, které malba nabízí, začínalo upoutávat stále více, čímž nakonec přešel právě na olejové barvy. Jeho obrazy nesou zejména znaky kubismu a surrealismu. Dle vlastního pohledu je introvertním člověkem. Ve své knižní i obrazové tvorbě tak klade důraz především na takto orientované rysy osobnosti. Stěžejním účelem všech jeho děl je ukázat skutečnou vnitřní podobu takového člověka, kdy vždy trval na tom, že duše introverta je uvnitř hluboce krásnou a zajímavou, nikoli bezduchou a prázdnou. Za použití takového pohledu tak svými díly zachycuje atmosféru pocitu, myšlenek i vzpomínek. Nečiní tak ale skrze čistou abstraktní formu, nýbrž prostřednictvím těles, předmětů a architektonických prvků, které uskupuje ve vlastní vystihující celek. Svou tvorbou by tak chtěl zanechat skutečný dojem, že osobnostní nádheru dokážeme v jednu chvíli najít uvnitř každého člověka. Právě tím si každý z nás zaslouží porozumění, které předběhne jakákoli cizí slova. Podle jeho názoru může být život strávený při obdobném smýšlení neobyčejně spanilým a blízkým realitě.