Vladimír Větrovský

Malíř, Sochař

Narozen v Československu 1977

 

Vladimír Větrovský je současný malíř, sochař a multimediální umělec jenž patří k výrazným osobnostem koloristicko-expresivní linie české malby. Pracuje s vlastním metafyzickým vnímáním reálného světa a jeho díla balancují na hranici mezi figurací a abstrakcí. Charakteristické pro jeho tvorbu je suverénní, energické, barevné gesto, vyjádřené jistými tahy. Malba má v  jeho díle dominantní postavení, dále se pouští do prostorových realizací ve dřevě, kovu, keramice a kartonu. Významné postavení má v jeho práci také kresba a grafické techniky - převážně litografie.

 

Ve svých dílech vychází z reality, hledá pro své myšlenky zástupné motivy mnohovrstevnatých významů, elementy plné prostorových a barevných vztahů. Klade vrstvy barev na sebe a jejich vzájemným prolínáním uceluje kompozici, vytváří prostor, který získává až abstraktní výraz. Výsledkem jsou díla, která poskytují divákovi dostatek pocitu volnosti k interpretaci a tím dává divákovi dostatek prostoru k vlastním snům a kontemplacím.

Během studií na uměleckých školách (SUPŠ, DAMU a AVU) a praxe v nejrůznějších výtvarných oborech (malba, sochařství, scénografie, filmové dekorace) nabyl mnoho praktických zkušeností, aby mohl volně přecházet mezi jednotlivými obory, míchat je a vytvářet si tak svůj vlastní výtvarný slovník. Ten pak používá k vyjádření svých vnitřních vizí za hranicemi rozšířeného stavu vědomí v nichž se objevují abstrahované figurální motivy zasazené do kontextu snových krajin

a rytmizovaných prostorů.

 

V roce 2008 diplomoval na pražské Akademii výtvarných umění v oboru malba. Dále studoval malbu na Hbdk v Drážďanech a scénografii na DAMU. Výtvarný základ získal během studií na SUPŠ

v Turnově. V současnosti žije a pracuje mezi Českou republikou a Francií.

 

Díla Vladimíra Větrovského jsou zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, Francii, Německu, Norsku, Itálii, Švýcarsku, USA

a Velké Británii. Kovová plastika Happy people je instalována ve Švýcarsku (Mollis) ve veřejném prostoru.