Datum výstavy: 
Středa, 1. Květen 2019 - Pátek, 31. Květen 2019
Místo výstavy: 
Základní škola Mládežnická Trutnov
Telefon: 
499 859 952

ZŠ Mládežnická, Trutnov
„Škola pro děti – škola plná života“
„Mládežka“ už není žádný začátečník! Vždyť má za sebou již
třicetiletou historii! Za tu dobu prošla mnoha změnami, některými
viditelnými na první pohled jako „nový barevný kabát“ a okna;
některé skryté uvnitř, jako renovace a modernizace vnitřních
prostor a odborných učeben, využívání moderních digitálních
technologií, motivující estetický interiér, a to vše i díky získání mnoha grantů a dotací.
Dnes je „Mládežka“ moderní základní školou uplatňující nové a zajímavé metody
výuky a nabízející žákům velké možnosti, kterými jsou například:
- rozšířená výuka informatiky
- rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na florbal a fotbal
- nabídka volitelných předmětů reagující na zájem žáků
- lyžařské, vodácké, plavecké a bruslařské kurzy, cykloturistická soustředění, kohezní
pobyty
- školní družina pro žáky 1. – 3. tříd, školní klub „Chobotnice“ pro žáky 4. – 9. tříd
- široká nabídka zájmových útvarů a kroužků (každoročně cca 45), které nabízí klub
zájmové činnosti „Eldorádo“
- pořádání letních táborů ve vlastním rekreačním zařízení v Horním Bradle
- kulturní pořady ve vlastním kinosále, školní knihovna
- velké množství doprovodných akcí – např. „Fyzikální odpoledne“, „Vánoční chemický
turnaj“, „Sluneční soustava“, „Okno do pravěku“, „Den Evropy“, „Den off-line“,
„Jeden svět na školách“, „Etické dílny“, „Žákovský parlament S.O.S. atd.
O tom, že je to krok správným směrem, svědčí mnoho úspěchů, kterých dosáhli naši
žáci v mnoha soutěžích, a to jak v oblasti sportu, tak i ve výtvarných či znalostních soutěžích
a olympiádách. I v přijímacím řízení na střední školy patří naše škola dlouhodobě mezi
nejúspěšnější. O tom všem se můžete dočíst ve školním Zpravodaji, který měsíčně vychází
již od roku 1996, a jehož jednotlivá vydání jsou k dispozici na webu školy.
Od svých začátků škola a její zaměstnanci dávají důraz na kvalitní vzdělávání dětí v
příjemné a povzbuzující pracovní atmosféře. Právě tento záměr je obsažen i ve vizi školy –
„Škola pro děti – škola plná života“. Zároveň se snaží být školou otevřenou. Každoročně
pořádáme „Den otevřených dveří“, při kterém si návštěvníci mohou prohlédnout nejen
interiér školy, ale i zhlédnout ukázky činností s využitím moderní didaktické techniky a
učebních pomůcek, a to včetně robotiky, která je rovněž zařazena do výuky. Naše žáky
můžete vidět v pravidelných cyklech Školní akademie, kde prezentují svou šikovnost a
nápaditost v různých oblastech umění.

Prostě „Mládežka“ – škola mnoha příležitostí a s velkou budoucností!

Hlavní nabídka