Datum výstavy: 
Pondělí, 1. Duben 2019 - Středa, 1. Květen 2019
Místo výstavy: 
Základní škola Trutnov V Domcích
Telefon: 
499 813 076

Název školy Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Adresa školy V Domcích č.p. 488, 541 01 Trutnov
IČO 64 20 11 21
Telefon/fax +420 499 813 077/ +420 499 813 076
E-mail skola@zsvdomcich.cz
Adresa internetové stránky www.zsvdomcich.cz
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 26.6.2001
Zřizovatel školy Město Trutnov
Vedoucí hospodářští pracovníci Ředitelka: Ing. Zuzana Horáková Radová
Zástupce I. stupeň: Mgr. Eva Junová
Zástupce II. stupeň: Mgr. Martin Slezák
Hospodář školy: Martin Novák

Součásti školy Kapacita
Základní škola 720
Školní družina 176
Školní jídelna 1000

Areál školy je rozdělen na 6 propojených pavilonů:

PAVILON 1 vchod, šatny, administrativní prostory, aula pro 70 žáků
PAVILON 2 učebny a kabinety 2. stupně, školní bufet, dílny
PAVILON 3 učebny a kabinety 1. stupně, čítárna, jazyková učebna
PAVILON 4 školní klub, pronajímané prostory
PAVILON 5 jídelna, školní družina, počítačové učebny
PAVILON 6 dvě propojené tělocvičny, šatny, sociální zařízení

Nedílnou součástí školy je sportovní areál se zatravněnou plochou, běžeckou dráhou,
volejbalovým kurtem a atriem - místem pro volnočasové aktivity žáků.
Výuka probíhá v 19 kmenových učebnách a 15 odborných učebnách (2 počítačové
učebny, 5 jazykových učeben, učebna chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarná dílna, 2
dílny pro pracovní výchovu- dřevodílna, kovodílna a cvičná kuchyň. Součástí školy
jsou 2 tělocvičny a multimediální aula pro 70 žáků.

Hlavní nabídka