Geops

Florencie, umělecká pokladnice Itálie Florencie patří k nejnavštěvovanějším místům na světě. Je to skutečně jedinečné město, jehož architektura pochází především z 14-16. století, dob, kdy patřívalo k nejvýznamnějším evropským kulturním centrům. Díla nejvýznamnějších architektů, sochařů i malířů - vznešené chrámy, velkolepé paláce, překrásné fresky, monumentální i půvabná sochařská díla v budovách, pod širým nebem a ve věhlasných galeriích - a vedle toho i pozoruhodný most Ponte Vecchio, krásné zahrady Boboli, spousta malebných uliček a zákoutí, rázovité řemeslné dílny a krámky, tím vším je Florencie světově proslulá. Hlavním florentským náměstím je Piazza della Signoria, centrum městského ruchu. Náměstí v minulosti sloužilo jako centrum veřejného života. Bylo svědkem mnoha významných politických událostí, včetně popravy vyšinutého reformátora Savonaroly. Stojí zde radnice Palazzo della Signoria, ze 14. století. V této takřka sto metrů vysoké, velkolepé stavbě dříve zasedala městská rada. Před radnicí uvidíme kopie Michelangellova Davida a Donatellova lva, právě tihle dva střežili původní domov rodu Medici, než se přestěhovali do paláce Pitti. Dnes je tato budova tradiční sídlo florentské vlády.

Share this post