Podporujeme umělecké spolky

O SPOLKU POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY Spolek posluchačů architektury [SPA] při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou všem studentům, kteří se chtějí aktivně podílet na stu dentském životě fakulty. Posláním SPA je podporovat co nejširší veřejnou diskusi o architektuře a designu, jejich smyslu a postavení v současném světě. Cílem aktivit SPA je přispívat ke zvyšování kvality vzdělávání v rámci těchto oborů, a tím i kvality nové české architektury a designu. SPA také chce bránit práva a zájmy studentů FA ČVUT a vyvíjet činnost v jejich zájmu.